(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 vị trí viên chức (trong đó: 01 vị trí chuyên viên và 04 vị trí nghiên cứu viên)
2. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện chung:
3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự xét tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ;
3.2. Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3.3. Ưu tiên trong xét tuyển:
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
4.  Tiêu chuẩn theo vị trí việc làm: Chi tiết tại tệp đính kèm.
5.  Hồ sơ dự xét tuyển, thời gian nhận hồ sơ, lệ phí:
5.1. Hồ sơ dự xét tuyển:
          - Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;        
          - Bản sơ yếu lý lịch thuật (có dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
          - Bản sao Giấy khai sinh;
          - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (có chứng thực) theo yêu cầu vị trí dự tuyển. Trong trường hợp có văn bản do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
          - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
          - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận.
Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và thống kê các loại, số lượng hồ sơ có bên trong.
5.2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/12/2021 đến 17h00 ngày 29/01/2022, giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ).
- Địa điểm: Phòng 415, Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024.39439663
Thí sinh có thể xem thông tin tại:
- Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ: https://www.most.gov.vn/vn.
-  Trang thông tin điện tử Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ: https://niptech.vn/.
- Tại Trụ sở của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.
5.3. Lệ phí tuyển dụng:
Thí sinh đủ điều kiện ứng tuyển nộp lệ phí là 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn) theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. 
6. Thời gian và địa điểm xét tuyển:
6.1. Thời gian xét tuyển: Tháng 02/2022 (thông báo trên trang thông tin điện tử https://niptech.vn/ và niêm yết tại Trụ sở của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ).
6.2. Địa điểm xét tuyển: số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
------------------------------------------
Tệp đính kèm:

Tiêu chuẩn tuyển dụng
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển
 

Tin tức liên quan khác

Đối tác
(0243) 943 9663