(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội


Khai thác sáng chế phục vụ đổi mới sáng tạo số thông qua phân tích dữ liệu lớn

Ngày 19/10/2022, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã phối hợp với Viện Thông tin khoa học và Công nghệ Hàn Quốc tổ chức hội thảo quốc tế "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số với hạ tầng phân tích dữ liệu lớn". Hội thảo là cơ hội để các nhóm nghiên cứu, nhà quản lý có góc nhìn về việc ứng dụng h...

Xem tiếp

Hợp tác chiến lược giữa Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác Công nghệ, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Công ty Cổ phần Lumi Việt Nam

Sáng ngày 27/09/2022, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Lễ ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác với Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ và Công ty Cổ phần Lumi Việt Nam nhằm phát huy chức năng nhiệm vụ của các bên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất...

Xem tiếp

Lễ công bố Chương trình "Vinh danh ngôi sao sáng chế IPSTAR 2022"

Sáng 10/9, Hội Sáng chế Việt Nam, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phối hợp tổ chức trực tuyến Lễ công bố Chương trình "Vinh danh Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2022" ....

Xem tiếp


Giải pháp chiếu sáng bằng đèn LED cho cây rau mầm giúp kích thích khả năng tăng trưởng

Với niềm đam mê phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, TS. Bùi Đình Tú cùng nhóm nghiên cứu (Đại học Công nghệ- Đại Học Quốc gia Hà Nội) đã nghiên cứu và phát triển thành công giải pháp chiếu sáng bằng đèn LED cho cây rau mầm giúp kích thích khả năng tăng trưởng cho cây mà không cần...

Xem tiếp

Thương mại hóa sáng chế - Những thách thức, khó khăn dưới lăng kính đa chiều

(Bài học kinh nghiệm từ một giảng viên đại học, đồng thời là chủ sở hữu doanh nghiệp khoa học và công nghệ) Từ hơn 10 năm kinh nghiệm trực tiếp và gián tiếp xúc tiến các hoạt động khai thác, thương mại hóa sáng chế (TMHSC), công nghệ cùng các cộng sự, ông Nguyễn Đức Quyền - Giảng viên trường Đại học...

Xem tiếp

Đối tác
(0243) 943 9663