(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Tư vấn các vấn đề liên quan đến đăng ký, bảo hộ và chuyển giao quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích (GPHI); tư vấn, hỗ trợ, xây dựng, hoàn thiện bản mô tả sáng chế/GPHI và các thủ tục liên quan để nộp hồ sơ đăng ký sáng chế/GPHI; tư vấn, hỗ trợ, xây dựng, hoàn thiện thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và các vấn đề liên quan; tư vấn, hỗ trợ, hoàn thiện các thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và các vấn đề liên quan.

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Mô tả dịch vụ Tư vấn, hỗ trợ, hoàn thiện toàn bộ các thủ tục để nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; Tư vấn các vấn đề liên quan đến đăng ký, bảo hộ nhãn hiệu và các vấn đề khác Lợi ích khách hàng

Xem chi tiết

Dịch vụ tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Mô tả dịch vụ Tư vấn, hỗ trợ, hoàn thiện toàn bộ các thủ tục để nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp; Tư vấn các vấn đề liên quan đến đăng ký, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và các vấn đề khác. Lợi ích khách hàng Cách thức triển khai

Xem chi tiết

Dịch vụ tư vấn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích (GPHI)

Mô tả dịch vụ Tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký sáng chế/GPHI gồm: - Bản mô tả sáng chế/GPHI; - Đơn và các tài liệu liên quan. Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc đăng ký, bảo hộ, chuyển giao quyền đối với sáng chế/GPHI. Lợi ích khách hàng Cách thức triển khai

Xem chi tiết

Đối tác
(0243) 943 9663