(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thương mại hóa sáng chế

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu bằng sáng chế tại Việt Namcó nhu cầu chuyển giao quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu. Phân tích đánh giá khả năng thương mại hóa và tìm kiếm các doanh nghiệp phù hợp tiềm năng tiếp nhận chuyển giao sáng chế. Xây dựng các kịch bản truyền thông quảng bá sáng chế.

Tư vấn chuyển giao sáng chế, sáng kiến

Mô tả dịch vụ Tư vấn khả năng thương mại hóa của Sáng chế; Sáng kiến; Tư vấn điều kiện pháp lý nhằm thương mại hóa Sáng chế; Sáng kiến. Xây dựng phương án thương mại hóa, định giá, hợp đồng chuyển giao sáng chế, công nghệ giữa các bên. Tìm kiếm các kênh đầu tư, tài trợ. Xây dựng các kịch bản góp vốn, hợp tác phù hợp với từng đối tượng. Lợi ích khách hàng Cách thức triển khai

Xem chi tiết

Đánh giá khả năng thương mại hóa sáng chế

Mô tả dịch vụ Đánh giá tính khả thi của sáng chế. Đánh giá tiềm năng thị trường của sáng chế. Đánh giá khả năng cạnh tranh của sáng chế. Lợi ích khách hàng Cách thức triển khai

Xem chi tiết

Tổ chức kết nối sáng chế, sáng kiến với các khách hàng tiềm năng

Mô tả dịch vụ Xây dựng các kịch bản , phương án kết nối hiệu quả Xây dựng các chiến lược truyền thông phục vụ mục tiêu kết nối sáng chế, sáng kiến. Tổ chức kết nối cung, cầu sáng chế. Lợi ích khách hàng Tạo ra một hình ảnh tích cực và giúp sáng chế, sáng kiến tiếp cận tới tối đa các đối tượng có nhu cầu. Cách thức triển khai

Xem chi tiết

Đối tác
(0243) 943 9663