(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội


Khóa N01. Kỹ thuật thiết kế & Phát triển sản phẩm

Nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, phát triển sản phẩm là một trong các yếu tố then chốt góp phần giúp doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm sáng tạo, có khả năng cạnh tranh vượt trội trên thị trường. Nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ thiết kế, phát tr...

Xem tiếp

Khóa đào tạo tại Doanh nghiệp

STT CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN N01. Kỹ thuật thiết kế và Phát triển sản phẩm Theo đặt hàng Đăng ký học N02 Lập trình và vận hành máy phay CNC Theo đặt hàng Đăng ký học...

Xem tiếp

Kế hoạch khai giảng

STT CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN KHAI GIẢNG N01. Kỹ thuật thiết kế và Phát triển sản phẩm 14/10/2020 Đăng ký học Modun 1 - Tổng quan và quy trình R & D cho Doanh nghiệp Modun 2 - Làm rõ đề bài: Hiểu Khách hàng và hiểu Doanh nghiệp Modun 3 - Concept, tạo mẫu, thử nghiệm Modun 4 - Thiết kế hệ thống và tối ư...

Xem tiếp

Đối tác
(0243) 943 9663