(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chức năng và nhiệm vụ

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động 05 năm, hằng năm của Viện và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. 2. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng các luận cứ khoa học và phương pháp luận về tác động của sáng chế đối với hoạt động...

Xem tiếp

Cơ cấu tổ chức

Chức vụ Họ và tên Số điện thoại E-mail Viện trưởng TS. Nguyễn Trọng Hiếu (024) 39440256 nthieu@most.gov.vn Phó Viện trưởng TS. Đỗ Đức Nam (024) 32202419 ddnam@most.gov.vn Phó Viện trưởng ThS. Nguyễn Anh Tuấn (024) 39784983 tuan-an@most.gov.vn Chánh Văn Phòng Ths. Đỗ Thị Thùy Dương (024) 39439663 dtd...

Xem tiếp

Brochoure

DOWNLOAD BROCHOURE...

Xem tiếp

Đối tác
(0243) 943 9663