(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2022 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU SÁNG CHẾ VÀ KHAI THÁC CÔNG NGHỆ

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, chi tiết xin mời xem tại tệp đính kèm.
Tệp đính kèm: 
- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2

Tin tức liên quan khác

Đối tác
(0243) 943 9663