(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hợp tác giữa các đơn vị của Viện và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trong khai thác sáng chế thúc đẩy các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cuối tháng 10 năm 2020, Trung tâm Thống kê dữ liệu và Phân tích sáng chế, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã làm việc và tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai nhằm khai thác sáng chế, thúc đẩy các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Cuối tháng 10 năm 2020, Trung tâm Thống kê dữ liệu và Phân tích sáng chế, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã làm việc và tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai nhằm khai thác sáng chế, thúc đẩy các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.
 
Toàn cảnh buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ

 Căn cứ chức năng nhiệm vụ của hai đơn vị, việc ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm phát huy thế mạnh trong lĩnh vực hoạt động của mỗi bên, hướng tới thúc đẩy các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; hợp tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ, gợi mở và giải quyết các vấn đề thực tế, tạo tiền đề và nền tảng cho việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ; phối hợp tổ chức hoạt động tư vấn sở hữu trí tuệ để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tổ chức hoạt động kết nối nhà sáng chế với các nhà đầu tư; tư vấn thúc đẩy thương mại hóa sáng chế, sản phẩm từ sáng chế tiềm năng; phân tích thông tin sáng chế để xây dựng định hướng, chiến lược nghiên cứu, làm chủ và đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm. Hai bên thực hiện hợp tác dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi.
Lãnh đạo Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ và lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực: khai thác thông tin sáng chế, triển khai tìm kiếm, phân tích các thông tin sáng chế, đánh giá sự phù hợp, truy xuất nguồn gốc công nghệ, dự báo xu hướng phát triển công nghệ nhằm đề xuất định hướng hoạt động R&D và đổi mới công nghệ, sử dụng các thông tin sáng chế để hỗ trợ phát triển sản phẩm cho các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nhận dạng công nghệ, bí quyết công nghệ từ sáng chế/sáng kiến; tư vấn khả năng áp dụng công nghệ từ sáng chế/sáng kiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường tìm kiếm và kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu về khai thác và phân tích thông tin sáng chế; phối hợp trong các hoạt động tư vấn về đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ.
Ngoài ra, hai bên còn nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, hội thảo khoa học, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; trao đổi thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lý và các quan hệ hợp tác trong và ngoài nước nhằm phát huy uy tín, vị thế khoa học và quản lý; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp.
Trong thời gian làm việc tại tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã thăm quan cơ sở vật chất, cơ sở thực nghiệm của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai để thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác.
Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ thăm quan cơ sở thực nghiệm của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Thống kê dữ liệu và Phân tích sáng chế, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã thể hiện nỗ lực của hai Trung tâm trong việc thúc đây hoạt động khoa học và công nghệ cũng như thể hiện việc hợp tác giữa Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu./.
 

Tin tức liên quan khác

Đối tác
(0243) 943 9663