(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tư vấn chuyển giao sáng chế, sáng kiến

Mô tả dịch vụ
  • Tư vấn khả năng thương mại hóa của Sáng chế; Sáng kiến;
  • Tư vấn điều kiện pháp lý nhằm thương mại hóa Sáng chế; Sáng kiến.
  • Xây dựng phương án thương mại hóa, định giá, hợp đồng chuyển giao sáng chế, công nghệ giữa các bên.
  • Tìm kiếm các kênh đầu tư, tài trợ. Xây dựng các kịch bản góp vốn, hợp tác phù hợp với từng đối tượng.
Lợi ích khách hàng
                            
Cách thức triển khai

Thương mại hóa sáng chế liên quan khác

Đối tác
(0243) 943 9663