(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tổ chức kết nối sáng chế, sáng kiến với các khách hàng tiềm năng

Mô tả dịch vụ
  • Xây dựng các kịch bản, phương án kết nối hiệu quả
  • Xây dựng các chiến lược truyền thông phục vụ mục tiêu kết nối sáng chế, sáng kiến.
  • Tổ chức kết nối cung, cầu sáng chế.  

Lợi ích khách hàng
Tạo ra một hình ảnh tích cực và giúp sáng chế, sáng kiến tiếp cận tới tối đa các đối tượng có nhu cầu. 

Cách thức triển khai

Thương mại hóa sáng chế liên quan khác

Đối tác
(0243) 943 9663