(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đánh giá khả năng thương mại hóa sáng chế

Mô tả dịch vụ
  • Đánh giá tính khả thi của sáng chế.
  • Đánh giá tiềm năng thị trường của sáng chế.
  • Đánh giá khả năng cạnh tranh của sáng chế.

Lợi ích khách hàng
Cách thức triển khai


Thương mại hóa sáng chế liên quan khác

Đối tác
(0243) 943 9663