(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phần mềm Quản lý dữ liệu giao, khoán, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp

Phần mềm Quản lý dữ liệu giao, khoán, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp Thành phố Hà Nội (HFUM) được thiết kế trên cơ sở đặt hàng của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội nhằm giúp các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn thành phố. Phần mềm được Viện Sinh thái rừng và Môi trường phát triển trên nền tảng Mapbasic 10.5 và được cung cấp miễn phí cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng.

hfum pict 7e64e

Màn hình chào mừng

Yêu cầu hệ thống:

- Hệ điều hành Windows;


- MapInfo 10.5 hoặc cao hơn (Chỉ chạy tốt trong môi trường MapInfo Professional 32 Bit);


- Microsoft Excel 2010 hoặc cao hơn (Hoạt động tốt hơn với Excel 2013 trở lên).


- Dung lượng ở cứng còn trống: từ 2000 MB (2GB) trở lên.

Chức năng chính của phần mềm:

- Chuẩn hóa dữ liệu Diễn biến rừng Formis sang Kiểm kê rừng phục vụ công tác xây dựng bản đồ giao, khoán, cho thuê rừng;


- Nhập dữ liệu bản đồ giao, khoán, cho thuê rừng vào cơ sở dữ liệu của phần mềm;


- Tra cứu thông tin của từng chủ rừng;


- Thống kê dữ liệu giao, khoán, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp theo các cấp hành chính và theo chủ rừng;


- Quản lý bản đồ giao, khoán, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp


Năm 2019 liên quan khác

Đối tác
(0243) 943 9663