(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ tư vấn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích (GPHI)

 
 
Mô tả dịch vụ
  • Tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký sáng chế/GPHI gồm:
            - Bản mô tả sáng chế/GPHI;
            - Đơn và các tài liệu liên quan.
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc đăng ký, bảo hộ, chuyển giao quyền đối với sáng chế/GPHI.
 
Lợi ích khách hàng
 
 
Cách thức triển khai

Tư vấn sở hữu trí tuệ liên quan khác

Đối tác
(0243) 943 9663