(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tư vấn giải pháp kỹ thuật cải tiến và phát triển sản phẩm

Mô tả dịch vụ
  • Khai thác thông tin kỹ thuật tiên tiến (sáng chế/ công nghệ)
  • Tư vấn giải pháp kỹ thuật cải tiến quy trình công nghệ, sản xuất, thiết bị
  • Hỗ trợ chuyển giao và làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm

Lợi ích khách hàng
Cách thức triển khai

Giải mã công nghệ và phát triển sản phẩm liên quan khác

Đối tác
(0243) 943 9663