(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phát triển, thương mại sản phẩm mới từ sáng chế

Mô tả dịch vụ
  • Thiết kế, mô phỏng và chế thử sản phẩm mẫu sáng chế
  • Phát triển sản phẩm mới
  • Xây dựng phương án thương mại hoá và bảo hộ SHTT

Lợi ích khách hàng
  • Hỗ trợ các nhà sáng chế hoàn thiện sáng chế, phát triển sản phẩm và thương mại hóa

Cách thức triển khai

Giải mã công nghệ và phát triển sản phẩm liên quan khác

Đối tác
(0243) 943 9663