(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phân tích thông tin sáng chế

Mô tả dịch vụ
  • Phân tích xu hướng phát triển công nghệ doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu phát triển;
  • Xác định các đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường (trong nước và quốc tế);
  • Phân tích hồ sơ công nghệ, năng lực công nghệ của đối thủ cạnh tranh;
  • Phân tích về những thị trường chính trên thế giới mà các đối thủ đang tập trung phát triển; 
Lợi ích khách hàng
 Cách thức triển khai

Khai thác và phân tích thông tin sáng chế liên quan khác

Đối tác
(0243) 943 9663