(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khai thác thông tin sáng chế

1. Mô tả dịch vụ
  • Cung cấp các bản sáng chế phù hợp cho nhu cầu công nghệ cụ thể; dịch các bản sáng chế sang tiếng Việt (nếu cần);
  • Nhận dạng công nghệ, bí quyết công nghệ từ sáng chế, phân tích các ưu điểm và đánh giá khả năng áp dụng sáng chế tại doanh nghiệp;
  • Phân tích thông tin pháp lý của sáng chế/công nghệ để áp dụng công nghệ tại doanh nghiệp.
 
2. Lợi ích khách hàng
3. Cách thức triển khai

Khai thác và phân tích thông tin sáng chế liên quan khác

Đối tác
(0243) 943 9663