(0243) 943 9663 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ cấu tổ chức

 
Chức vụ Họ và tên Số điện thoại E-mail
Viện trưởng TS. Nguyễn Trọng Hiếu (024) 39440256 nthieu@most.gov.vn
Phó Viện trưởng TS. Đỗ Đức Nam (024) 32202419 ddnam@most.gov.vn
Phó Viện trưởng ThS. Nguyễn  Anh Tuấn (024) 39784983 tuan-an@most.gov.vn
Chánh Văn Phòng Ths. Đỗ Thị Thùy Dương (024) 39439663 dtduong@most.gov.vn
Giám đốc Trung tâm Thống kê dữ liệu và Phân tích sáng chế TS. Phạm Ngọc Pha (024) 38228875 pnpha@most.gov.vn
Phụ trách Trung tâm Mô phỏng công nghệ và phát triển sản phẩm TS. Đỗ Đức Nam (024) 32202419 ddnam@most.gov.vn
Trưởng phòng Phòng chính sách và Tư vấn thương mại hóa sáng chế Ths. Phùng Minh Hải  0982020880 pmhai@most.gov.vn
Đối tác
(0243) 943 9663